پارچه مناسب پوست

پارچه مناسب پوست

بررسی ضرورت استفاده از پارچه مناسب پوست پارچه ها از مواد مختلفی از منابعی مانند گیاهان، حيوانات، تركيبات معدنی و غير آلی و همینطور مواد مصنوعی ساخته میشوند. سابقا پارچه ها عمدتا از مواد طبیعی ساخته میشدند اما این روزها ماده های مصنوعی در صنعت نساجی کاربرد زیادی دارند. پارچه های ساخته شده با مواد…