جاذبه های ظاهری زنانه

جاذبه های ظاهری زنانه

جاذبه های ظاهری زنانه جاذبه های ظاهری زنانه خود را تقویت کنید تا بتوانید لحظات عاشقانه و سرشار از آرامش را با سیاست های زنانه بسازید. *آنچه مردان می بینند برایشان بسیار مهم است و در آنها کشش یا دافعه ایجاد می کند در حالیکه خانم ها با مغز خود عشق می ورزند مردان از…

زیبایی فقط به صورت نیست

زیبایی فقط به صورت نیست

زیبایی فقط به صورت نیست زیبایی فقط به صورت نیست لطفا از همه جهت زیبا باشید یکی از نگرانی های زندگیم این بود که فکر می کردم زیبایی صورت زن، برای مرد خیلی مهمه. واسه همین از بارداری میترسیدم و دلهره داشتم که قیافم خراب شه و هم نفسم، عشقش بهم کم بشه. ولی الان…