خاطره بازی با کتاب هنر آشپزی رزا منتظمی

خاطره بازی با کتاب هنر آشپزی رزا منتظمی

کتابی که بیش از 9 میلیون نسخه به فروش رفته است و تا کنون 50 بار مجددا چاپ شده است.
نسل های مختلفی با آن خاطره دارند. کتابی که زمانی کودکان در دست مادرانشان میدیدند،
و با کنجکاوی ورقش میزند و به عکسهای آن نگاه میکردند اکنون جزو جهیزیه دختران شده است.

فاطمه بحرینه یا رزا منتظمی حق بزرگی به گردن بسیاری از خانم های آشپز دارد.
او با نوشتن دو جلد کتاب درمورد آشپزی توانست رنگ و بوی جدیدی به سفره های ایرانی بدهد.

جالب است که بدانیم این کتاب در زمان جنگ میان ایران و عراق که کشور با مشکل کمبود کاغذ مواجه بود،
برای اینکه گران نشود و باز هم بتواند بدون بالارفتن قیمت به دست متقاضیان آن برسد با دفترچه بسیج اقتصادی به فروش میرسید.
هنگامی که کسی این دفترچه را میخرید مهری بر روی آن زده میشد که نشان میداد آن شخص آن کتاب را خریداری کرده است.

خانم منتظمی از افرادی هستند که نقش موثری در زندگی همه ما داشته اند و سزاوار یادآوری هستند.

همچنین بخوانید: کلاژن چیست؟