يه خانوم با سياست بايد بلد باشه

يه خانوم با سياست بايد بلد باشه

* يه خانوم با سياست بايد بلد باشه بحث رو توى اوج تموم كنه.

اگر قرار باشه انقدر بحث رو كش بديد كه تكرارى بشه و به عبارتى توى سرازيرى بيافته؛ نه تنها حرفتون تاثير گذاريش رو از دست ميده بلكه؛ خسته كننده هم به نظر مياد!

وقتى هنوز حق باهاتونه و دلايل تون رو گفتين؛

قبل از اينكه بحث به دعوا يا مشاجره تبديل بشه بحث رو تموم كنين. يا محل رو ترك كنين يا موضوع صحبت رو عرض كنين.

*یه خانوم باید بلد باشه آتو دست شوهرش نده
اگر احیانا بگو مگویی با خانواده همسرتون پیش امد به هیچ عنوان سریع عصبانی نشین، داد نزنین،
اینجوری خیلی راحت می تونن عصبانیتتون رو بهونه کنن و برای دیگران تعریف کنن
و حق رو به خودشون بدن. برای دیگران تعریف می کنن که “احترام بزرگتر، کوچکتری نمی دونه و….” آتو دستشون ندین.
با آرامش جواب بدین یا محل رو ترک کنین.
عکس العمل مناسب….

*یه خانوم باید بلد باشه همه مردها نفوذ پذیرند
همه مردها نفوذ پذیرند
اگر به هر دری میزنید نمیتوانید به قلبش وارد شوید، شیوه اشتباهی را در پیش گرفته اید
با خود خلوت کنید و به رفتارتان فکر کنید

*یه خانوم باید بلد باشه از خواسته های بحقش نگذره

از خودت وخواسته هات نگذر
یکسری از خانم ها وقتی مادر میشن از خیلی از احساس های دیگه مثل:

من میخوام
من نیاز دارم
من دوست دارم
من شایستگی این رو دارم و … انصراف میدن
در حالیکه همین کار در گذر زمان باعث افزایش احساس خشم در وجودشان میشود
و همین باعث ایجاد نتایج منفی روی روابطشان با سایر اعضای خانواده و مخصوصا همسرشان میشود.

پس فداکاری های بی رویه ممنوع

هرکاری که اعتماد به نفستو بالا میبره انجام بده
( مث باشگاه، کلاس نقاشی و … مطمئن باش بعد ازون حالت خیییلی بهتر میشه

یه خانوم با سیاست باید بلد باشه
یه خانوم با سیاست باید بلد باشه