توصیه های مدیریت زندگی برای زنان شاغل

توصیه های مدیریت زندگی برای زنان شاغل

خودتان را ببخشید

مادران شاغل به خاطر اینکه مانند سایر مادران نمیتوانند با تمام وقت با خانواده باشند و برای فرزندان وقت بگذارند احساس گناه میکنند.
این احساس را کنار بگذارید زیرا شما مانند سایر مادرها نیستید شما کمک خرج خانه و گاهی نان آور خانه اید بنابراین طبیعی است که وقت کمتری داشته باشید.
این به معنی بد بودن شما به عنوان یک مادر نیست.

فقط بگویید نه

وقتی یک مادر شاغل هستید کاملا حق دارید که آنجایی که لازم است نه بگویید.
سبک زندگی شما اکنون با بسیاری از دوستانتان فرق دارد و نمیتوانید هر وقتی که آنها بخواهند همراهیشان کنید.
بنابراین به دلیل مهم بودن خانواده نسبت به دوستان باید نه بگویید و نه گفتن را چه در محل کار و چه در میان دوستان و فامیل تمرین کنید.

زمان مختص خود را داشته باشید

درست است که کار، فرزندان و همسر مهم هستند، اما خودتان هم دقیقا به همان اندازه مهم هستید.
خودتان را تمام وقت وقف کار و فرزندان نکنید. اینکه شما به خودتان اهمیت بدهید
و برای آرامش و تفریح خود ارزش قائل باشید و آن را جدی بگیرید به فرزندانتان هم این را می آموزد
که در آینده خود را در اولویت قرار دهند و به این صورت رضایت همه میسر خواهد شد.
زمانی برای تفریح و تنهایی داشتن خلاقیت و انگیزه برای کار را بالا میبرد.

همچنین بخواند: ماسک عسل و دارچین